Impact van het hoogst Onwaarschijnlijke

Deel II EVOLUTIE 17/8/18 – 16/9/18

Curator

Els Wuyts

van 17 augustus tot 16 september 2018

zaterdag en zondag van 14u tot 18u

Vrijdag 17 augustus van 18u tot 21u pre-ouverture tijdens Brugge Galerie Weekend

 Opening in aanwezigheid van de kunstenaars

Zaterdag 18 augustus van 14u tot 19u

Met ‘Liquid City – Vloeibare Stad’ heeft Triënnale Brugge 2018 gezorgd voor de inspiratie van het tentoonstellingsconcept ‘De impact van het hoogst onwaarschijnlijke’ in Black Swan Gallery. Waar in de historische binnenstad van Brugge een kunstparcours is uitgezet met installaties van kunstenaars en architecten, is de galerie de plaats voor 1 tentoonstelling in 2 delen, waar kunst en architectuur eveneens zorgen voor kruisbestuiving.

In deze twee tentoonstellingen wordt beeld gegeven aan ‘ impact van het hoogst onwaarschijnlijke’, als symbool voor toevallige gebeurtenissen die ons leven kunnen bepalen. In de idee van de vloeibare maatschappij wordt niet alleen letterlijk verwezen naar water, maar ook naar verandering of onzekerheid, beweging en vernieuwing. Een toevallige gebeurtenis kan een gigantische impact hebben op ons persoonlijk bestaan, zoals een natuurfenomeen of een bijzondere ontmoeting. Vaak lijkt zoiets onvoorspelbaar, lijken we meer aandacht te hebben voor details en richten we ons vooral op wat we al kennen. Deze tentoonstelling wordt een creatieve broedplaats om stil te staan bij wat we misschien nog niet weten, is er aandacht voor voorspellingen, maar ook voor verrassingen.

Deel II focust op ‘Evolutie’, Tom Herck, Maaike Leyn, Marion Moskowitz, Ilona Plaum, Hans van der Ham en Romain Weintzem  worden samengebracht om hun unieke visie op de evoluties waar de mens, de stad, de samenleving en het leven op zich , aan onderworpen worden, te materialiseren en ons stil te laten  staan bij de impact van de alsmaar sterkere, abruptere, meer confronterende en vaak totaal onverwachte veranderingen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6