Tine Guns

BIOGRAFIE

In het sterk gefocuste oeuvre van Tine Guns (1983) dat zich uitstrekt van filmwerk over publicaties tot fotografische installaties neemt de vluchtigheid van de menselijke waarneming een centrale plek in. De werking van ons geheugen op wat we waarnemen heeft tot gevolg dat beelden nooit een sluitende betekenis hebben. Haar werk tracht onze lineaire historiografische beeldbetekenissen steeds opnieuw open te trekken door nieuwe combinaties aan te bieden. Ze concentreert zich op de constante metamorfose die we als mens ondergaan en de onmogelijkheid om de vluchtige werkelijkheid te vangen.

portrait

WERKEN