“Transruptie” Groepshow 4/3/17 – 2/4/17

In deze tentoonstelling spelen vijf kunstenaars rond het idee van transformatie. Zowel in hun beeldtaal als in de presentatie, in schilderijen, tekeningen, installaties, sculpturen of foto’s wordt de mens of de vorm tijdens een veranderingsproces verbeeldt. Het proces staat immers centraal in het hedendaags figuratief of realistisch werk van de verschillende kunstenaars en in elk oeuvre komt een aspect van gedaanteverwisseling, herschepping of vervorming aan bod. Er is een soort metamorfose aan de gang, in kleur, in taal, in materiaal. En of de specifieke ommezwaai nu voortvloeit uit een interne correctie of op aansturen van een extern wezen (magisch of menselijk): altijd is een vorm van echo-personificatie aanwezig. De verandering van het ego komt teweeg door de weerkaatsing van een echo. De ene vorm muteert in een andere vorm.

Ook de presentatie van de tentoonstelling in de locatie, op de Langerei 24, straalt de sfeer van verandering uit. Via een labyrint-achtige structuur vinden de werken hun plaats en zorgt een eerder huiselijke omgeving ervoor dat elke kunstenaar zijn eigen ruimtelijke afbakening kent. Deze omgeving nodigt dan ook uit om een dialoog met de werken te kunnen aangaan in een één2 op-één relatie. Doorheen het werken in en met de ruimte eigenen kunstenaars zich een kabinet toe dat ze interpreteren en herdenken, er elementen aan toe voegen of uit weg halen. Tegelijk luidt deze tentoonstelling ook opwinding in. Er hangt een zekere spanning in de lucht. Niet alleen verandert deze plek van dokterswoning naar galerie-woonhuis, maar wordt ook een sprong gemaakt in de toekomst. Alles lijkt nog mogelijk, via de kunst staat een andere wereld open voor een nieuw publiek.

  • slider5
  • slider4
  • slider3
  • slider2
  • slider1