Nothing yet everything

SOLOTENTOONSTELLING

CHRISTOPH RUYS 

christophruys_ZinnebeeldEmblem-1125x1500

18 en 19 december 2021

zaterdag en zondag van 14u tot 18u . 

 

Doorlopende opening.  

Met ‘Nothing, yet everything’ brengt Christoph Ruys een aantal werken geselecteerd uit de periode 1995-2020. Werk dat zich vanuit thematisch standpunt kristaliseert rond de voortdurende heroriëntering en herdefiniëring van onze visuele cultuur. Objecten, locaties, mensen of gebeurtenissen die refereren naar bredere, maatschappelijke kwesties zoals geweld, gecodeerde gemeenschappen, talig (on)vermogen of de rol van het fotografische als bindmiddel tussen het zelfbeeld en de realiteit vormen vaak een thematische leidraad binnen een oeuvre dat zich steeds heeft ontwikkeld in de marginaliteit van een oververhitte, steeds meer gepolariseerde samenleving. Toch is het precies die marginale positie die zorgt voor een autobiografische vrijheid en een ongebreidelde theoretische en artistieke interesse in de wisselende contexten waarin visuele krachten worden uitgezet. Tegelijk vormt deze positie een uitnodiging voor wie nog aandachtig wil kijken, denken en het gesprek aangaan. Met taal scheppen we tenslotte een wereld.

  • christophruys_The-Verdict-1189x1500
  • christophruys_The-mask-actually-does-help-to-forget-what-kind-of-beast-you-are-1125x1500
  • christophruys_De-Loteling-1500x1443
  • christophruys_Dear-Parents-1318x1500
  • christophruys_Les-Editions-Q-copy-4
  • christophruys_Les-Editions-Q-copy
  • Christoph Ruys Nothing yet everything