Peter Van Driessche

BIOGRAFIE

Peter Van Driessche is een van de architecten die aanwezig is in de Triënnale Brugge 2018 en professioneel verbonden aan Architectengroep Atelier 4, dat gevestigd is in Gent en gedurende jaren vooral knowhow opbouwde in verbouwing en reconversie. Zijn project voor de zomer van Brugge is een 40 meter hoge woon- en werktoren die gebouwd is in het water dat langs het congrescentrum Oud Sint-Jan loopt. Het legt hiermee de focus op een mogelijke oplossing wanneer de zeespiegel verder blijft stijgen. Zijn maquettes zijn niet alleen modellen voor grotere projecten, maar eveneens sculpturen, die zijn thema’s van de toekomst van de stad uitbeelden.

portret peter

WERKEN

CV

Visie op Architectuur, Stedenbouw en Kunst

Al van in mijn jeugd werd ik geboeid door het maken van gebouwen en het creëren van ruimte. Strandzand, karton, blokjes hout en allerlei knutselmaterialen waren toen mijn medium om dingen te bouwen. De obligate lego-huizen en fantasierijke lego-structuren volgden iets later mekaar op om vrij snel omgezet te worden in concrete plannen om de studies van architect aan te vatten.

Bijna onmiddellijk werd tijdens de studie architectuur mijn interesse gewekt om de omgeving waarin er diende ontworpen en gebouwd te worden, te analyseren. De omgevingsanalyse en de stedenbouwkundige context werden aldus één van de belangrijkste vertrekpunten bij het starten van ieder nieuw ontwerp tijdens de studietijd en de daaropvolgende architectuurpraktijk. Het starten van een tweede studie – stedenbouw – parallel aan de architectuurstudies was dan ook een logische verderzetting van mijn groeiende interesses.

 

Ook de reismicrobe nam bezit van mij en zorgde ervoor dat ik op tal van plaatsen in de wijde wereld kwam en daar geconfronteerd werd met verschillende culturen (Noord-Amerika, USSR, China, Azië, Australië en Europa), hun gebruiken, hun geloof, hun gebouwde omgeving en hun beeldende en grafische kunst. Daaraan koppelde ik algauw ook interesses voor wereldwijde geschiedenis en antropologie en las ik studies over verdwenen beschavingen en wat daar de oorzaken van waren.

De beeldende en conceptuele kunst en de toekomst van onze planeet – allen als verlengstuk van mijn architecturale interesses – namen meer en meer bezit van mijn ‘zijn’ waardoor ik uiteindelijk de laatste jaren probeer om deze te combineren tot visionaire en utopische architecturale, stedenbouwkundige kunstvoorstellen en installaties.

 

Steeds gedreven door het ontwerpen van ruimte en ruimtelijkheid met een ecologisch-visionaire impact probeer ik dus voorstellen te formuleren die de mensen aan het denken zetten over hun huidige en toekomstige gebouwde omgeving. De kracht om met de verbeelding om te gaan bij het ontwikkelen van de nieuwe stad, onze nieuwe en aangepast leefomgeving is hierbij heel erg belangrijk. Het woord ‘Utopie’ is in de architectuur en de stedenbouw van heden en in de nabije toekomst geen ijdel begrip meer, de negatieve connotatie van mislukking is definitief verdwenen.

Ik onderschrijf dan ook ten volle Bouchain zijn opvattingen, Bouchain (‘Geloof in het mogelijke’- Caroline Dionne, OASE #96) omarmt immers het idee dat ‘de kennis en vakkundigheid van de architect de voorwaarden kunnen creëren die nodig zijn om mogelijke, maar nog ongerealiseerde sociale verbanden te laten bloeien. Maar dit op voorwaarde dat ook een nieuwe levensopvatting bedacht en erkend wordt. Dit nieuwe begrip neemt de vorm aan van een fictief verhaal – een utopie in de positieve zin van het woord – als middel om het heden kritisch te beoordelen door zich een andere toekomst voor te stellen’.

Bij deze filosofie sluit ik me dan ook ten volle aan en probeer met mijn voorstellen een opbouwend steentje bij te dragen aan onze toekomstige gebouwde ‘utopisch-futuristische’ leefomgeving.

Verder ben ik dus zeker dezelfde mening toegedaan als Lefebvre, die stelt dat ‘om werkelijk nog-te-bedenken samenlevingsvormen te kunnen voortbrengen of nieuwe manieren van leven, zijn gebruikersgeoriënteerde, architectonische benaderingen en stedenbouwkundige projecten nodig, die dankzij veel burgerparticipatie, individuele capaciteiten en een dynamiek gebaseerd op het delen van vrijgevigheid en gastvrijheid samenbrengen’.

 

Het is dus belangrijk om in deze huidige ‘vloeibare tijden’ een transitie te promoten en te bewerkstelligen, die iedere burger van onze planeet kan motiveren om mee te stappen in een haalbare en leefbare wereld voor iedereen. Zygmunt Bauman (‘Vloeibare tijden’ – Leven in een eeuw van onzekerheid) formuleert het als volgt: ‘De mens moet in de vloeibare moderniteit flexibel zijn en zich aanpassen aan de snelheid waarmee het bestaande vervloeit’.

 

Het maken van proefopstellingen, maquettes, testcases in het klein en het groot maakt een belangrijk onderdeel uit van de verdere studie naar de toekomstige stedelijke ontwikkelingen. Ruimtelijk-sociale ideeën moeten op één of andere manier kunnen gespiegeld worden aan werkelijke situaties. Tentoonstellingen, manifestaties, projecten, biënnales/triënnales, zijn voor het architectonisch-stedenbouwkundig onderzoek dan ook van levensbelang omdat er een spontane en directe reactie kan genoteerd worden van de grote bezoekersaantallen.

 

Ondertussen werk ik reeds enkele jaren gestaag aan een oeuvre dat zijn ontwikkeling kent via twee parallelle lijnen. Enerzijds het ontwerpen en ontwikkelen van visionaire toekomstige stedelijke ontwikkelingsvoorstellen met een duidelijke allesomvattende ecologische inslag, anderzijds worden deze voorstellen uitgewerkt in verschillende opeenvolgende ruimtelijke studies (houten kunstwerken en installaties) die alle de naam ‘INFINITI’ dragen en voorzien worden van een opeenvolgende nummering.

Deze reeks ontwerpen, ontwikkelingen, kunstvoorstellen focussen alle op ruimte en ruimtelijkheid met heel veel aandacht voor oneindigheid en de boeiende, maar toch onzekere en ongekende toekomst.

 

– INFINITI 13 – EVOLO 2015 – Skyscraper competition – deelname met project ‘Crossroads-Vertical Flemish Landscape’.

 

– INFINITI 13 – BIS 2016 – Projecten met mobiliteits en ecologische oplossingen – deelname met een gewijzigd project ‘Crossroads-Vertical Flemish Landscape’.

 

– INFINITI 02 -‘Beaufort 2015’- Voorstel en deelname aan de groepstentoonstelling met een Architecturaal Paviljoen.

 

– INFINITI 22 – Voorstel ‘Labyrinth – Liquid City’ – Triënnale Brugge 2018.

 

– INFINITI 23 – Voorstel ‘Towers – Liquid City’-Triënnale Brugge 2018.

 

– INFINITI 23 – Deelname aan de Triënnale Brugge 2018 van 05/05/2018-16/09/2018

 

– INFINITI 28 – Deelname met voorstel voor’TAB – Tallin Architecture Biennale’.

 

– INFINITI 28 – Deelname met voorstel voor ‘LAGUNA – Venetië.

 

– INFINITI 33 -‘Transit Wall’ – Installatie voor het bouwen van een sociaal-economische en dynamische muur-oplossing voor de grensproblematiek tussen Mexico en de Verenigde Staten van Amerika.

 

– INFINITI 33 -‘Transit Wall’ – inzending Biënnale Venetië 2018

 

– INFINITI 40 -‘Light-City-Lights’ – voorstel Pre-Triënnale Brugge 2017.

 

  • Deelname aan de groepstentoonstelling in de Black Swan Gallery te Brugge van 28/04/2018-03/06/2018